มะเขือเทศ (TOMATO)

แผนการส่งเสริมมะเขือเทศ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

 • เป้าหมายวัตถุดิบ  ๒๕,๐๐๐ ตัน
 • พื้นที่การส่งเสริม ๕,๒๐๐ ไร่
 • เริ่มซื้อวัตถุดิบ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
 • ราคาประกันขั้นต่ำ  ๒.๒๐  บาท

Read more ...

เสาวรส (Passionfruit)

แผนการส่งเสริมเสาวรส

 • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่) ๒๐๐
 • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน) ๑๐๐
 • ราคาประกันขั้นต่ำ ๖

Read more ...

กระเจี๊ยบแดง (Roselle)

แผนการส่งเสริมกระเจี๊ยบแดง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

 • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่) ๕๐๐
 • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน) ๑๐
 • ราคาประกันขั้นต่ำ ๗๐

Read more ...

มัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน (Mulberry)

แผนการส่งเสริมมัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน

 • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่)
 • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน)
 • ราคาประกันขั้นต่ำ

Read more ...

 
You are here: Home ส่งเสริมการเกษตร