ตราสินค้าดอยคำ

สายการผลิตในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

สายการผลิตหลักในปัจจุบัน ได้แก่

  • สายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น เพื่อป้อนตลาดผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ถือเป็นสายการผลิตหลักของโรงงาน โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด ๓๐๐ ตัน/วัน
  • สายการผลิตผลไม้อบแห้ง สายการผลิตรองจากสายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น มีสายการผลิต อาทิ มะม่วง ฝรั่ง กระท้อน แคนตาลูป โดยมีกำลังการผลิต ๖ ตัน/วัน
  • สายการผลิตกระป๋อง รองรับสายการผลิตน้ำธัญพืชต่างๆ อาทิ น้ำข้าวกล้องงอก น้ำมะเขือเทศ และน้ำสำรอง โดยมีกำลังการผลิต ๑๒,๐๐๐ กระป๋อง/วัน
  • สายการผลิตบรรจุข้าวถุง สายการผลิตใหม่ของโรงงาน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวถุงชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวกล้องงอก และข้าวมันปู โดยมีกำลังผลิตเฉลี่ย ๑ ตัน/วัน

 
You are here: Home สายการผลิต สินค้าดอยคำ