ติดต่อเรา

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๖๑๑๒๙
โทรสาร  ๐๔๒-๗๖๑๑๘๙

 
You are here: Home ติดต่อเรา