งานประเพณีไหลเรือไฟ

เมื่อวันที่ ๖~๘ กันยายน ๒๕๕๗ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Read more: งานประเพณีไหลเรือไฟ

ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Read more: ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

ศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๑๔~๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Read more: ศาสตร์แห่งพระราชา

 
You are here: Home ข่าวและกิจกรรม