งานประเพณีไหลเรือไฟ

เมื่อวันที่ ๖~๘ กันยายน ๒๕๕๗ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗

 
You are here: Home ข่าวและกิจกรรม งานประเพณีไหลเรือไฟ