ศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๑๔~๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะผู้นำชุมชนบ้านยาง เกษตรกร และนักพัฒนาชุมชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง เพื่อสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ ตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชา

 
You are here: Home ข่าวและกิจกรรม ศาสตร์แห่งพระราชา